• Yng nghalon Eryri

  • Yng nghanol Bala

  • Ystafelloedd cyfforddus

  • Prydau bwyd ffres

  • Ar gyfer busnes…

  • Ar gyfer digwyddiadau...

01678 520 309 Bwcio ar leinLleoliad
Gwestydarllen mwy Bwytydarllen mwy Digwyddiadaudarllen mwy Busnesdarllen mwy

Croeso i Westy’r Plas Coch

Mae’r Plas Coch yn sefydliad hanesyddol sydd wedi ei leoli yn Y Bala, Gogledd Cymru a gafodd ei adeiladu oddeutu 1780 yn wreiddiol fel arosle i’r goets fawr.

Mae pob llofft gyda digon o le ac yn cynnwys ystafell ymolchi, teledu a chyflysterau tê/coffi. Bydd y system gwres canolog effeithlon yn sicrhau byddwch yn gynnes braf hyd yn oed yn misoedd y gaeaf.

Mae yno fwydlen eang ar gael sydd yn cynnwys rhai prydau traddodiadol Cymreig a defnyddir cynnyrch lleol lle mae’n bosib.

Mae gan y Plas Coch ystafell gyfarfod wych.

Diolch

Diolch yn fawr i bob un o’r staff yn Y Plas Coch am arhosiad gwych. Roedd y staff yn wirioneddol sylwgar a roedd yr ystafell mor gyfforddus.

Michael Athony